Konferencja pt: „Matematyka w kolorach LEGO”

„Matematyka jest poukładana jak klocki Lego. Wszystko jest pełne barw i do siebie pasuje.”

4Uczenie się matematyki może stać się emocjonującą przygodą, ale tylko wtedy, gdy pozwolimy dzieciom myśleć,  rozwiązywać problemy, pokonywać trudności, odkrywać różne strategie rozwiązania, cieszyć się ciekawymi pomysłami, emocjonować procesem dochodzenia do rozwiązania, dyskutować i argumentować –  słowem działać. W uczeniu się matematyki aktywność intelektualna dzieci jest niezbędna, aby osiągać sukcesy. Nie może ona jednak odbywać się tylko na symbolach matematycznych, abstrakcyjnych działaniach. Rozumienie matematyki wymaga budowania modeli sytuacji matematycznych, wizualizacji i manipulowania elementami w praktycznym kontekście. Umiejętności matematyczne tak jak czytanie i pisanie to niezbędne narzędzia do poznawania i rozumienia świata

Klocki LEGO w edukacji stanowią ciekawy i mający wiele zastosowań materiał do eksperymentowania, tworzenia modeli, pobudzania wyobraźni, rozumienia związków i relacji, analizowania błędów, mówienia a to sprzyja rozumieniu matematyki. Wykorzystajmy ten potencjał do wspólnych działań matematycznych dzieci, rodziców i nauczycieli.