Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka.

Hugo Steinhaus

Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę.

Hugo Steinhaus

W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.

Materiały z konferencji

Zdjęcia, filmy, artykuły

Filmy

Obejrzyj i dowiedz się więcej

Honorowy patronat

Organizatorzy: