pm2

Prof. DSW, dr hab. Piotr Mikiewicz

Socjolog edukacji, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, autor wielu opracowań naukowych dotyczących funkcjonowania systemu edukacji, ekspert współpracujący z lokalnymi władzami oświatowymi w zakresie kreowania polityki edukacyjnej i wdrażania innowacji edukacyjnych; posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów nakierowanych na budowanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju młodzieży ze szczególnymi uzdolnieniami;