Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Dr hab. inż. Janusz Morbitzer, profesor nadzw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna).
W latach 1985-2014 pracował w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (ostatnio na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pełnił funkcję kierownika Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych).
Zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej. W swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz mediów i poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia; zajmuje się też zagadnieniem różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych.
Jest autorem ponad 250 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku oraz redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych.
Jest organizatorem 25 sympozjów naukowych „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”.
Jest członkiem m.in. Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej, w Radzie przewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Medialnej), przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk (od marca 2015), członkiem Rady Naukowej Fundacji Edukacja na Nowo. W latach 2012-2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk.
W przeszłości uprawiał sport – był zawodnikiem sekcji kolarskiej KS „Cracovia”, notując na swoim koncie wiele sukcesów. W latach 1974-75 był członkiem kadry narodowej juniorów przygotowywanej do Mistrzostw Świata (zob. http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt6/sport.html). Za osiągnięcia zawodowe został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).