Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

MoreToMath 1-2 to pakiet materiałów dydaktycznych zaprojektowany, by zwiększyć kluczowe umiejętności matematyczne uczniów. Głównym zadaniem podręcznika nauczyciela jest zaproponowanie konkretnych ćwiczeń i zadań problemowych opartych na idei wykorzystania klocków LEGO® jako obiektów wspomagających efektywną edukację matematyczną. Klocki LEGO to doskonałe narzędzie, które odpowiada potrzebom motorycznym i dotykowym dzieci, ponieważ wizualne i interaktywne podejście do rozwiązywania zadań zaprezentowane w materiałach pozwala uczniom na obserwacje i namacalny kontakt z tym, jak działa matematyka. Praca manipulacyjna i modelowanie są kluczowe dla uczniów I etapu edukacyjnego – pozwalają na zbudowanie podstaw zrozumienia zasad rządzących matematyką. Nieodłączną częścią edukacji z wykorzystaniem klocków LEGO jest proces modelowania matematycznego. Pojawia się on we wszystkich scenariuszach wchodzących w skład pakietu MoreToMath 1-2. Doświadczenie konstruowania modeli w trakcie przygotowania do lekcji może być również korzystnym doświadczeniem dla nauczyciela. Ułatwi bowiem zrozumienie uczniów i ich procesów myślowych. Pojawiające się w materiale kluczowe umiejętności matematyczne służą za kanwę, na której oparte zostały wszystkie ćwiczenia i to poprzez doskonalenie tych umiejętności następuje realizacja podstawy programowej edukacji matematycznej.

W toku prac przygotowujących podręcznik zidentyfikowaliśmy osiem kluczowych umiejętności matematycznych:

  1. Rozpoznawanie problemów i wytrwałość w dążeniu do ich rozwiązania.
  2. Rozumowanie abstrakcyjne i ilościowe.
  3. Konstruowanie argumentacji i zdolność krytycznej oceny.
  4. Modelowanie z użyciem matematyki.
  5. Strategiczne wykorzystanie odpowiednich narzędzi.
  6. Precyzja
  7. Rozpoznawanie i korzystanie ze schematów.
  8. Odnajdywanie i wyrażanie prawidłowości w powtarzalnych procesach rozumowania.

Każda z opisanych w podręczniku lekcji skupia się szczególnie na doskonaleniu dwóch wybranych umiejętności, cały materiał został natomiast podzielony tak, by nauczyciele mogli wybrać najwygodniejszą i najbardziej optymalną ścieżkę, dopasowaną do potrzeb swoich uczniów. Pokazana niżej tabela ilustruje, jak konkretne umiejętności kluczowe i scenariusze lekcji przekładają się na realizację koncepcji matematycznych.

tabelka
Efektywność rozwiązania MoreToMath została zbadana w ramach programów pilotażowych, odbywających się w szkołach niemieckich, brytyjskich oraz amerykańskich. Dobre wyniki uzyskane zostały dzięki odpowiedniemu dopasowaniu atrakcyjności zestawu. Wykorzystywane modele i klocki są wystarczająco interesujące, żeby zachęcać dzieci do pracy, ale nie odwracają uwagi dzieci od zasadniczego celu, realizowanego w ramach zajęć.

Podczas warsztatów będą Państwo mogli na własnej skórze przekonać się, jak efektywnym narzędziem jest pakiet MoreToMath.