Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Intuicja i odkrycie zamiast instrukcji i wzorów we wczesnej edukacji matematycznej w zakresie geometrii

Intuicja i odkrycie zamiast instrukcji i wzorów we wczesnej edukacji matematycznej w zakresie geometrii

Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański (Matematyka w kolorach Lego; Gdańsk 21.10. 2016) Dwa modele nauczania matematyki we wczesnej edukacji Pierwszy jest oparty na wyposażaniu ucznia w definicje, instrukcje, gotowe strategie rozwiązywania zadań. Wymaga ćwiczeń w typowych, powtarzających się sytuacjach i polega na stałym kierowaniu uczniów przez nauczyciela. Uczniowie muszą postępować zgodnie z ustaloną

Continue Reading...

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Matematyka w kolorze klocków Lego

Matematyka w kolorze klocków Lego

Autor artykułu: Dr hab. Michał Szurek Matematyka ma w społeczeństwie złą reputację. Zimna, bezduszna, nieprzydatna. Aha, i nudna! No cóż, jest niemało nauczycieli, którzy posiedli sztukę przedstawiania matematyki właśnie tak. Jeżeli taki nauczyciel doda do tego nieco aktorską umiejętność: „popatrzcie, jakie to trudne, ale ja wspaniale sobie z tym radzę, a dla was to i

Continue Reading...

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Po co uczniom odkrywanie matematycznych prawidłowości?

Po co uczniom odkrywanie matematycznych prawidłowości?

Autorka artykułu: dr Alina Kalinowska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. „Matematyka jest logicznym studium relacji pomiędzy pewnymi bytami, a nie studium natury tych bytów”. Jean Dieudonne Po co uczniom odkrywanie matematycznych prawidłowości? Odkrywanie prawidłowości jawi się często jako rodzaj nowinki, która dotyczy starszych dzieci i na którą nie ma czasu na lekcjach. Może

Continue Reading...

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Edukacja matematyczna – działanie, odkrywanie, mówienie w praktycznym kontekście

Edukacja matematyczna – działanie, odkrywanie, mówienie w praktycznym kontekście

Autorka artykułu:  Prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Uczenie się matematyki może stać się emocjonującą przygodą, ale tylko wtedy, gdy pozwolimy dzieciom myśleć,  rozwiązywać problemy, pokonywać trudności, odkrywać różne strategie rozwiązania, cieszyć się ciekawymi pomysłami, emocjonować procesem dochodzenia do rozwiązania, dyskutować i argumentować –  słowem podejmować działania, które będą także związane z

Continue Reading...

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Metodyka LEGO Education

Metodyka LEGO Education

Metodyka LEGO Education W materiałach dydaktycznych, które przygotowuje LEGO Education można odnaleźć wiele wpływów filozofii Piageta i jego uczniów. Każdy scenariusz lekcji zbudowany jest wokół metody nazywanej przez twórców 4Z, od czterech kolejnych części lekcji: Zacznij, Zbuduj, Zastanów się oraz Zastosuj. Stosowany przez nas model czerpie bardzo mocno z metody odwróconej lekcji i kładzie silny

Continue Reading...

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Matematyka i roboty

Matematyka i roboty

Matematyka i roboty W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku Seymour Papert (MIT) nakreślił zręby nowoczesnej edukacji informatycznej, publikując książkę Burze mózgów – dzieci i komputery [2]. Piagetowska wizja edukacji połączona z komputerami zainspirowała powstanie wielu efektywnych narzędzi dydaktycznych i zapoczątkowała – między innymi – proces wprowadzania robotyki do szkół. A wszystko zaczęło się od żółwi sterowanych językiem

Continue Reading...

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

MoreToMath 1-2 to pakiet materiałów dydaktycznych zaprojektowany, by zwiększyć kluczowe umiejętności matematyczne uczniów. Głównym zadaniem podręcznika nauczyciela jest zaproponowanie konkretnych ćwiczeń i zadań problemowych opartych na idei wykorzystania klocków LEGO® jako obiektów wspomagających efektywną edukację matematyczną. Klocki LEGO to doskonałe narzędzie, które odpowiada potrzebom motorycznym i dotykowym dzieci, ponieważ wizualne i interaktywne podejście do rozwiązywania

Continue Reading...

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/whiterabbit/fw/core/core.reviews.php on line 210

Matematyka w kolorze klocków Lego

Matematyka w kolorze klocków Lego

Autor artykułu: Dr hab. Michał Szurek Matematyka ma w społeczeństwie złą reputację. Zimna, bezduszna, nieprzydatna. Aha, i nudna! No cóż, jest niemało nauczycieli, którzy posiedli sztukę przedstawiania matematyki właśnie tak. Jeżeli taki nauczyciel doda do tego nieco aktorską umiejętność: „popatrzcie, jakie to trudne, ale jak ja wspaniale sobie z tym radzę”  – efekt jest murowany.

Continue Reading...